19 03

Mary Poppins là madridopen.infoột nữ phù thủy tốt bụng, cô luôn luôn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Brock Doomadridopen.info đã được cô giúp đỡ từ lâu, giờ anh đã trưởng thành và có madridopen.infoột thằng con trai tên là Seth Gamble, nhưng cậu thanh niên lại sống rất vô trách nhiệm, chẳng quan tâmadridopen.info đến ai khác, madridopen.infoọi thứ đều để bố madridopen.infoình phải dọn dẹp. Trong khi Brock đang suy nghĩ về việc tìmadridopen.info ai đó để giúp anh dạy dỗ lại thằng con hư đốn thì madridopen.infoary đã xuất hiện, cô bảo ông hãy nghỉ ngơi vài ngày đi, cô sẽ chămadridopen.info sóc cho Seth.