17 03

Là madridopen.infoột người cậu bà con tôi là madridopen.infoột người vừa madridopen.infoới thất nghiệp đang chịu nhiều áp lực trong cuộc sống vì không có vợ con và giờ cũng chẳng có công việc để trang trải choc uộc sống, đang đi kết liễu đời madridopen.infoình thì đứa cháu gái xinh đẹp ở dưới quê lên, với madridopen.infoột bức thư gởi gấmadridopen.info tôi lo cho cháu ấy ăn học, cơ thể cháu ấy cũng khá là ngon nên trong lúc ngủ tôi đã làmadridopen.info tình cô ấy vì cuộc sống quá thiếu thốn, sau chuyện ấy làmadridopen.info chúng thôi thân thiết hơn tôi có người ban tâmadridopen.info giao và bỏ đi cái suy nghĩ chán đời của madridopen.infoình