11 02

Trưởng phòng Abe dường như có ác cảmadridopen.info với tôi, madridopen.infoọi dự án madridopen.infoà tôi đề xuất đều bị ông ta từ chối madridopen.infoà không có lý do chính đáng. madridopen.infoột lần cùng đi uống rượu, ông ta madridopen.infouốn về nhà tôi. Ông ta liên tục có những hành động thô lỗ với vợ tôi, madridopen.infoarina. Nhân lúc ông ta đi vệ sinh, tôi liền nói xấu ông ta với vợ. Nhưng tôi không ngờ rằng ông ta đã nghe được hết. Ông ta nổi giận và madridopen.infouốn chuyển tôi tới madridopen.infoột chi nhánh hẻo lánh nào đó. Tôi được madridopen.infooriyama-san cầu tình thì ông ta cũng đồng ý không truy cứu với madridopen.infoột điều kiện, vợ tôi phải tới làmadridopen.info thư ký cho ông ta. Tôi nói với vợ, tôi madridopen.infouốn từ chối nhưng cô ấy đồng ý. Và rồi ông ta dùng việc sẽ đuổi việc tôi để bắt madridopen.infoarina phải madridopen.infoặc những thứ xấu hổ ông ta đưa, ép cô làmadridopen.info tình với ông ta. Nhưng cảmadridopen.info giác sung sướng madridopen.infoà ông ta cho cô là thứ madridopen.infoà cô chưa bao giờ được cảmadridopen.info nhận ở tôi đã làmadridopen.info cô dần thay đổi. Cô madridopen.infouốn được làmadridopen.info tình với ông ta nhiều hơn, không còn là bị ép buộc như trước kia. Cây kimadridopen.info trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Iwagana-san khi trở lại công ty đã bắt gặp và chụp lại cảnh hai người đang ân ái với nhau. Tôi nhận được tấmadridopen.info ảnh và vô cùng sốc khi biết được sự thật...