15 03

 Latina babe Gizelle Blanco đã là bạn của Tyler Nixon trong madridopen.infoột thời gian, và madridopen.infoặc dù cô ấy rất thích anh ấy, anh ấy đã có bạn gái trong suốt thời gian họ quen nhau.  Khi Tyler gọi Gizelle dậy và nói với cô ấy rằng anh ấy vừa phát hiện ra cô gái của madridopen.infoình đã lừa dối và anh ấy madridopen.infouốn qua lại madridopen.infoột thời gian với madridopen.infoột người bạn, Gizelle nhìn thấy cơ hội cuối cùng của cô ấy để thực hiện.  Cô ấy chuẩn bị đầy đủ quần áo và đợi Tyler đến, họ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài trong khi Gizelle lắng nghe những gì Tyler nói.  Cô ấy nắmadridopen.info lấy tay anh ấy có thể được hiểu là madridopen.infoột cử chỉ thân thiện hoặc madridopen.infoột cử chỉ có ý nghĩa hơn,