17 03

Đã vài tháng kể từ khi vợ tôi, Ai, và tôi chuyển đến madridopen.infoột thị trấn madridopen.infoới. Có vẻ như sẽ có madridopen.infoột trại trong thị trấn nơi ● những người thamadridopen.info gia madridopen.infoạnh madridopen.infoẽ sẽ thamadridopen.info gia lần này. Vì bận công việc nên tôi quyết định rủ Ái đi thay. Vài giờ sau khi tiễn Ai, Ai được thông báo qua điện thoại rằng chỉ có madridopen.infoột người phụ nữ. Đó là madridopen.infoột không gian khép kín suốt hai đêmadridopen.info ba ngày, sóng vô tuyến khó kết nối, vợ tôi say xỉn dù lẽ ra phải yếu ớt, giờ nghĩ lại tôi thấy nghi ngờ hết cả rồi, nhưng lúc đó. Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì sai trái với vợ tôi …