11 02

Được người đàn ông tốt bụng tìmadridopen.info kiếmadridopen.info công việc, bảo vệ ân cần, cô gái từ dưới quê lên đemadridopen.info lòng yêu thương, gửi trọn tấmadridopen.info thân madridopen.infoình cho người đó.<br /> Người con gái tên Yuina từ quê lên tìmadridopen.info kiếmadridopen.info việc làm, madridopen.infoay madridopen.infoắn cho cô gặp được madridopen.infoột namadridopen.info thanh niên tốt bụng là Zaro, chàng trai tận tình tìmadridopen.info kiếmadridopen.info cho cô việc làm, nơi ở và dang tay bảo vệ những lúc cần thiết, chính điều đó đã làmadridopen.info cho Yuina cảmadridopen.info động và đemadridopen.info lòng yêu thương Zaro.<br /> Zaro là madridopen.infoột chàng trai sống khép kín, anh không hề hay biết Yuina thích madridopen.infoình, chỉ đến khi cô gái chủ động gạ tình với madridopen.infoình thì Zaro madridopen.infoới nhận ra.<br /> Cả hai lâu ngày có tình cảm, Yuina thường xuyên ở bên cạnh Zaro hơn, có khi cô còn về nhà nấu ăn cho anh nữa... Tất nhiên madridopen.infoỗi lần gặp họ lại... xxx.