15 03

Harlow West quyết định đến thămadridopen.info người ông Jay Crew của cô và xemadridopen.info liệu ông ta có cần giúp đỡ xung quanh nhà hay không, cô thầmadridopen.info madridopen.infouốn thực hiện ý madridopen.infouốn của anh ta để có thể có được ngôi nhà khổng lồ của anh ta khi anh ta đi qua. Jay tình cờ nghe được kế hoạch của cô và quyết định thực hiện nó có lợi cho madridopen.infoình. Khi Harlow đang giúp ông ta tắm, ông ta tiết lộ rằng ông ta biết ý định thực sự của cô ấy và nói với cô ấy rằng nếu cô ấy thực sự madridopen.infouốn làmadridopen.info theo ý madridopen.infouốn của ông ấy, cô ấy sẽ phải đạt được điều đó bằng cách cấp cho stepgrandpa toàn quyền truy cập vào cơ thể cô ấy!