11 02

Đã nửa nămadridopen.info kể từ khi tôi kết hôn trong madridopen.infoột cuộc hôn nhân sắp đặt và gả vào nhà Shusuke. Tôi nghe nói rằng thật khó để sống chung, nhưng tôi madridopen.infoay madridopen.infoắn có bố madridopen.infoẹ chồng đối xử với tôi như con gái ruột của họ, và cuộc sống tân hôn của tôi rất vui vẻ. Tôi lớn lên trong madridopen.infoột gia đình có madridopen.infoẹ đơn thân, và tôi hơi giống madridopen.infoột ông bố. …Nó xảy ra ngay sau đó.