11 02

Nhà tôi ở cạnh cô hãng xómadridopen.info xinh đẹp, hằng ngày thấy cô vui vẻ nhưng hômadridopen.info nay lại yên lặng hẳn, tò madridopen.infoò thì madridopen.infoới phát hiện cô uống thuốc ngủ để tự vẫn vì thất tình, nhưng liều thuốc đó chỉ để cô say giấc nên tôi sang để hỏi thămadridopen.info và an ủi, nhưng thấy cô quá xinh và hấp dẫn nên