11 02

Tôi làmadridopen.info việc cho madridopen.infoột công ty quảng cáo và là madridopen.infoột người đàn ông vô dụng bị đuổi theo chỉ tiêu hàng tháng. Tôi không có bất kỳ ước madridopen.infoơ hay hy vọng nào cho công việc của madridopen.infoình … nhưng tôi có madridopen.infoột niềmadridopen.info vui. Đó là nhìn từ xa cặp madridopen.infoông của Kurokawa, người luôn madridopen.infoặc váy ngắn. Giữa lúc này, Kurokawa-san và tôi đã phải làmadridopen.info thêmadridopen.info giờ vào ban đêm. Dù là phụ nữ đã có gia đình nhưng dù sao madridopen.infoặc váy như vậy tôi cũng thấy bực bội. Sự căng thẳng trong công việc và sự thèmadridopen.info khát của tôi với anh Kurokawa khiến tôi phát điên.