18 03

“Hướng dẫn tận tình bởi madridopen.infoột huấn luyện viên nữ! Đặt phòng đang được chấp nhận!” Huấn luyện viên là Rio, anh ấy rất tốt bụng và hướng dẫn chúng tôi, nhưng tôi cảmadridopen.info thấy lo lắng về khoảng cách gần đến kỳ lạ. Và Rio gợi ý cho tôi madridopen.infoột buổi học có madridopen.infoột không hai khi vợ tôi đi tắm. Vài ngày sau, tôi nói với anh ấy rằng chỉ cần tập luyện là được, và đi đến phòng tập cá nhân nơi Rio đang đợi…